Noun + pre – Một số danh từ đi kèm giới từ thông dụng

Chúng ta đã biết khi một động từ kết hợp với nhiều giới từ khác nhau thì sẽ cho ta nhiều ý nghĩa khác nhau, vậy khi một danh từ kết hợp với một giới từ thì sao nhỉ? Chúng ta thử cùng kết hợp một số...

Numbers – Con số

Biết được cách dùng số trong tiếng Anh không chỉ giúp bạn viết đúng mà còn xướng âm đúng khi nói. Với số đếm và số thứ tự thì công việc có vẽ đơn giản, bạn chỉ cần nhớ đúng từ cần đọc. Tuy nhiên với...

Time – Thời gian

Trong cuộc sống thường ngày thời gian là vàng là bạc, thời gian được xác định bằng số lượng các chuyển động của các đối tượng có tính lặp lại (sự lượng hoá các chuyển động lặp lại) và thường có một...

Enviroment – Môi trường

Ngày nay khi mà vấn đề ô nhiễm môi trường đang được toàn cầu quan tâm thì chúng ta cần phải trang bị kiến thức về bảo vệ môi trường và cần phải nắm bắt được các từ vựng tiếng anh chuyên ngành môi...

Crime – Tội phạm

Abduction – abductor – to abduct – kidnapping (bắt cóc) Arson – arsonist – set fire to – đốt cháy nhà ai đó Assault – assailant – assult – to attack someone – tấn công ai đó Assisting sucide –...

  • 1
  • 2