fbpx

HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ ECORP

Quỹ học bổng khuyến học

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

CHỨNG NHẬN HỌC BỔNG

HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ ECORP ENGLISH CHỨNG NHẬN

Đã nhận được học bổng 100% "Khoá tiếng Anh trực tuyến nền chuẩn Cambridge" trị giá:

1.250.000 VND

Thông tin thêm để nhận học bổng


Chú ý:

- Học bổng không được quy đổi thành tiền mặt
- Giá trị học bổng sẽ kéo dài 01 tuần kể từ ngày học viên ký xác nhận.

 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐÀO ĐỨC DŨNG

 

XÁC NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Ký tên