Làm thế nào để “nhớ nhanh, ngấm lâu” ngữ pháp tiếng Anh?

  Bạn đã mất mười mấy năm để học ngữ pháp tiếng Anh nhưng mọi thứ vẫn cứ ì ạch. Mỗi khi nói chuyện bạn không nhớ đâu là thì hiện tại, thì tiếp diễn… Gần đây lại thêm đầy rẫy thông tin trên các báo, website cho rằng không nên học ngữ pháp mà tập…