fbpx

Câu hỏi 11: Nếu tôi có việc đột xuất và không thể đến lớp được thì tôi sẽ phải làm gì?

Giáo viên phụ trách lớp của bạn chắc chắn sẽ rất lo lắng nếu không thấy bạn đến lớp mà không biết lí do. Hãy báo cho chúng tôi nếu bạn cần phải vắng mặt buổi học đó bằng cách gọi điện đến số điện thoại của trung tâm.Sau đó chúng tôi sẽ sắp xếp cho bạn 1 buổi học bù với nội dung tương đương.