fbpx

Câu hỏi 3: Tôi sẽ học được gì sau khi kết thúc lộ trình học tại ECorp?

Với mỗi khóa học đều có kết quả đầu ra chi tiết: bạn có thể xem thêm các khóa học tại:

Đồng thời, ngoài việc cải thiện được các kỹ năng Anh ngữ căn bản như: nghe, nói, đọc, viết, bạn còn có thể cải thiện các kỹ năng khác cho nghề nghiệp tương lai như: kinh doanh hợp tác, giao tiếp, và sáng tạo. Học hỏi thêm về cách viết đơn xin việc 1 cách ấn tượng, và cách trả lời phỏng vấn xin thị thực hoặc xin việc làm.