fbpx

Câu hỏi 5: Chương trình có bài kiểm tra để đánh giá tiến độ học tập vào cuối mỗi cấp độ không?

Hệ thống Giáo dục Quốc tế ECorp kiểm tra tiến độ học tập của tất cả các học viên theo một quy trình đánh giá liên tục. Nghĩa là, Học viên sẽ luôn được kiểm tra trình độ qua nhiều bước khác nhau :

  1. Kiểm tra bài học: Đầu mỗi buổi học, giáo viên sẽ kiểm tra kiến thức và ôn lại bài trước cho tất cả các học viên
  2. Tự đánh giá: Cứ 2 tuần 1 lần, bộ phận chăm sóc học viên của ECorp sẽ liên lạc và lắng nghe những chia sẻ của học viên về chất lượng đào tạo cũng như sự tiến bộ của bản thân mình.
  3. Giáo viên đánh giá: Sau khi kết thúc một bài học hoặc mội bài tập trải nghiệm giáo viên sẽ đánh giá thành tích của học viên và phản hồi lại với học viên
  4. Bảng báo cáo của ECorp: ECorp cung cấp báo cáo về  sự tiến bộ cũng như thành tích của các học viên qua tất cả các buổi học trên lớp.