fbpx

Câu hỏi 6: ECorp dạy tiếng anh giao tiếp, vậy trong lớp có được học ngữ pháp không?

  1. Hệ thống Giáo dục Quốc tế ECorp nhận ra đa phần Học viên không nói được vì 3 lý do: Thiếu tự tin nói thứ mình không giỏi, Thiếu từ vựng và Biết ngữ pháp nên sợ sai, nghĩ quá lâu để nói.
  2. Bởi vậy, trong lớp giao tiếp của trường ECorp dạy đầy đủ 4 kỹ năng nghe nói đọc viết, bao gồm cả ngữ pháp, từ vựng, phát âm và cấu trúc câu. Tuy nhiên, trường chỉ tập trung ôn lại ngữ pháp cơ bản, từ vựng và thực hành luyện nghe nói, nghe nói, nghe nói, nghe nói và nghe nói.