Bài 3: Bài tập về câu gián tiếp trần thuật (có lời giải)

Bài tập về câu gián tiếp 2

Bài 3: Bài tập về câu gián tiếp trần thuật (có lời giải)

Sau hai bài học lý thuyết nhàm chán, chúng ta hãy cùng thực hành những gì học được trong qua những bài tập dưới đây nhé. Ecorp đã chú thích đáp án ở phía dưới, bạn đọc hãy tự làm và kiểm tra xem mình đúng bao nhiêu câu nhé.

1. Bài tập

1. Jason told me that he _______ his best in the exam the _______ day.
A. had done / following B. will do / previous C. would do/ following D. was going / previous

2. She said to me that she __________ to me the Sunday before.
A. wrote B. has written C. was writing D. had written
3. The teacher said Columbus _________America in 1942.
A. discovered B. had discovered C. was discovering D. would discover
4. They said that they had been driving through the desert__________.
A. the previous day B. yesterday C. the last day D. Sunday previously

5. He asked _______ him some money.
A. her to lend B. she to lend C. she has lent D. she lends

6. I have ever told you he _______ unreliable.
A. is B. were C. had been D. would be
7. They told their parents that they___________ their best to do the test.
A. try B. will try C. are trying D. would try
8. Andrew told me that they _______ fish two _______ days.
A. have not eaten / ago B. had eaten/ previous C. did not eat / before D. would not eat / last

9.Julia said that she ___________ there at noon.
A. is going to be B. was going to be C. will be D. can be
10. She said she _______ collect it for me after work.
A. would B. did C. must D. had
11. She said I _______ an angel.
A. am B. was C. were D. have been
12. Ba said he__________ some good marks the semester before.
A. gets B. got C. had gotten D. have got
13. Laura said she had worked on the assignment since _______.
A. yesterday B. two days ago C. the day before D. the next day

14. John often says he _______ boxing because it _______ a cruel sport.
A. doesn’t like/ is B. did not like / were C. not liked / had been D. had not liked / was
15. The guest told the host that _______.
A. I must go now B. he must go now C. he had to go now D. he had to go then

16. He _______ that he was leaving way that afternoon.
A. told me B. told to me C. said me D. says to me

17. Peter said that if he ________rich, he _________ a lot.
A. is – will travel B. were- would travel C. had been – would have travelled D. was – will travel

18. I told him _______ the word to Jane somehow that I _______ to reach her during the early hours.
A. passing / will try B. he will pass / tried C. to pass/ would try D. he passed / have tried

19. Thu said she had been___________ the day before.
A. here B. there C. in this place D. where

20. The scientist said the earth ________ the sun.
A. goes round B. is going around C. went around D. was going around
21. The man said that money ___________ the passport to everything.
A. will be B is C. was D. can be
22. The student said that the English test_______ the most difficult.
A. is B. was C. will be D. have been
23. Laura said that when she_________ to school, she saw an accident.
A. was walking B. has walked C. had been walking D. has been walkingBài tập về câu gián tiếp

————————————————————————————-

2. Đáp Án

1.C

Jason told me that he would do his best in the exam the following day.

2.D

She said to me that she had written to me the Sunday before.

3.B

The teacher said Columbus had discovered America in 1942.

4.A

They said that they had been driving through the desert the previous day.

5.A

He asked her to lend him some money.

6.A

I have ever told you that he is unreliable.

7.D

They told their parents that they would try their best to do the test.

8.B

Andrew told me that they had eaten fish two previous days.

9.C

Julia said that she was going to be there at noon.

10.A

She said she would collect it for me after work.

11. C

She said I were an angle.

12. C

Ba said that he had gotten some good marks the semester before.

13. C

Laura said she had worked on the assignment since the day before.

14. A

John often says he doesn’t like boxing because it is a cruel sport.

15. D

The guest told the host that he had to go then.

16. B

He told me that he was leaving way that afternoon.

17. C

Peter said that if he had been rich, he would have travelled a lot.

18. C

I told he to pass the word to Jane somehow that would try to reach her during the early hours.

19. B

Thu said that she had been there the day before.

20. C

The scientist said that the earth went around the sun.

21. C

The man said that money was the passport to everything.

22. B

The student said that the English test was the most difficult.

23. C

Laura said that when she had been walking to school, she saw an accident.

>> Xem thêm:

---
HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ ECORP ENGLISH
Head Office: 26 Nguyễn Văn Tuyết, Quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024. 629 36032 (Hà Nội) – 0961.995.497 (TP. HCM)
-------------------------
HÀ NỘI
ECORP Cầu Giấy: 30/10 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy - 024. 62936032
ECORP Đống Đa: 20 Nguyễn Văn Tuyết, Đống Đa - 024. 66586593
ECORP Bách Khoa: 236 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng - 024. 66543090
ECORP Hà Đông: 21 Ngõ 17/2 Nguyễn Văn Lộc, Mỗ Lao, Hà Đông - 0962193527
ECORP Công Nghiệp: 63 Phố Nhổn, Nam Từ Liêm, Hà Nội - 0396903411
ECORP Sài Đồng: 50/42 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội - 0777388663
ECORP Trần Đại Nghĩa: 157 Trần Đại Nghĩa Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0989647722
ECORP Nông Nghiệp: 158 Ngô Xuân Quang, Gia Lâm, Hà Nội - 0869116496
- HƯNG YÊN
ECORP Hưng Yên: 21 Địa Chất, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên - 0869116496
- BẮC NINH
ECORP Bắc Ninh: Đại học May Công nghiệp – 0869116496
- TP. HỒ CHÍ MINH
ECORP Bình Thạnh: 203 Nguyễn Văn Thương, Q. Bình Thạnh – 0961995497
ECORP Quận 10: 497/10 Sư Vạn Hạnh, P.12, Quận 10, TP. HCM - 0961995497
ECORP Gò Vấp: 41/5 Nguyễn Thái Sơn, P4, Gò Vấp - 028. 66851032
Tìm hiểu các khóa học của và đăng ký tư vấn, test trình độ miễn phí tại đây.
Cảm nhận học viên ECORP English.

Share this post