Học phát âm tiếng Anh là một điều rất quan trọng đối với người muốn làm chủ ngôn ngữ này. Đây là điều quyết định tai nghe tiếng Anh, khả năng giao tiếp và đặc biệt nhất là cảm hứng học. Hệ thống Giáo dục Quốc tế ECORP English xin được chia sẻ những bí quyết, cách thức đơn giản nhất để bất kỳ ai cũng thể làm chủ được nền tảng cơ bản này.