Học tiếng anh bằng phương pháp não bộ là một phương pháp học tập tiên tiến đang được áp dụng ở hầu hết các nước phát triển trên thế giới. Bằng kiến thức khoa học về não bộ, học viên sẽ nâng cao khả năng ghi nhớ, tiếp thu và tiết kiệm rất nhiều thời gian so với phương pháp học truyển thống.