Học tiếng Anh bằng trải nghiệm thực tế là cách học giúp học viên được tiếp cận tiếng Anh một cách gần gũi và chủ động nhất, mọi từ vựng, cấu trúc câu hay kỹ năng phản xạ giao tiếp được học và sử dụng ngay lập tức thay vì chỉ ghi chép và nhớ như cách học truyền thống – ECORP ENGLISH.