Học tiếng Anh theo chủ đề là một phương pháp học tiếng Anh rất chủ động, gắn chặt với hoạt động thông thương trong cuộc sống, từ đó tăng tính thực tiễn, sự hứng thú khi học ngôn ngữ này, thay vì chỉ ghi chép hoặc học những từ rất ít dùng trong cuộc sống theo cách truyền thống. Hệ thống Giáo dục Quốc tế ECORP xin được chia sẻ những bí quyết, cách thức đơn giản nhất để bất kỳ ai cũng thể làm chủ được nền tảng cơ bản này.