Học từ vựng tiếng Anh tốt sẽ trang bị cho người học những viên gạch quan trọng để chủ động và tự tin giao tiếp tiếng Anh. Hệ thống Giáo dục Quốc tế ECORP xin được chia sẻ những bí quyết, cách thức đơn giản nhất để bất kỳ ai cũng thể làm chủ được nền tảng cơ bản này.