TỔNG QUAN KHÓA HỌC IELTS BEGINNER – IELTS CĂN BẢN

Đầu vào:  Những người đã mất gốc tiếng Anh, muốn bắt đầu học IELTS từ con số 0

Đầu ra: 3.0 – 3.5

Thời lượng: 18 buổi trên lớp = 36h (2 buổi/tuần)

Nội dung và giáo trình:

Giáo trình Pre IELTS được Hội đồng chuyên môn của Học viện Ngôn ngữ Anh quốc thiết kế và biên soạn, dựa trên nghiên cứu về những người đã mất gốc tiếng Anh. Sau khóa học,  học viên sẽ đạt band điểm 3.0 – 3.5.

Pre IELTS  là khóa học tiền IELTS nhằm xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc, bước đầu xây dựng các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết cũng như làm quen với IELTS.

  • Chữa phát âm chính xác
  • Phát triển, mở rộng vốn từ vựng thường dùng hàng ngày
  • Phục hồi các kiến thức đã mất
  • Củng cố nền móng vững chắc để học tiếp các khóa IELTS cao hơn

Mô hình lớp học:  1 Trainer – 1 Tutor – 1 PST 

  • Học viên đưa ra những thắc mắc, khó khăn trong việc học và cũng giải quyết những khó khăn đó với giảng viên
  • Luyện nói và viết trực tiếp với giảng viên
  • Chia sẻ kinh nghiệm và bổ sung thêm tài liệu luyện IELTS