TỔNG QUAN KHÓA FOUNDATION IELTS 4.0+

Đầu vào:  Những người có trình độ Tiếng Anh trung cấp,trên mức cơ bản, những người mới bắt đầu và có mong muốn học IELTS, kỹ năng làm bài chưa tốt và từ vựng còn thiếu.

Đầu ra: 3.5 – 4.0

Thời lượng: 18 buổi trên lớp = 36h (2 buổi/tuần)

Nội dung và giáo trình:

Giáo trình IELTS Foundation được Mr. Philip David Sturgess – Cựu Giám khảo kỳ thi IELTS quốc tế  thiết kế và biên soạn, dựa hơn 10 đầu sách luyện IELTS từ nhà xuất bản nổi tiếng là Cambrige and Longman: Grammar for IELTS, How to make a paragraph, how to make a better sentence, praragraph writing, academic writing, reading select, reading inside 1-4, Cambrige IELTS practice test và các tác giả IELTS nổi tiếng như: Sam McCarter, Mat Clark, Simon… dành riêng cho đầu ra 3.5-4.0. Sau khóa học, học viên có thể học tiếp lên lớp IELTS A với mục tiêu 5.5-6.0 để nâng cao trình độ hoặc thi IELTS (với các bạn cần thi gấp).

IELTS Foundation là khóa học tiền IELTS nhằm xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc, giúp định hình cấu trúc bài thi IELTS và bước đầu xây dựng các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

 • Chữa phát âm chính xác
 • Phát triển, sự dụng từ vựng theo chủ đề
 • Phục hồi các kiến thức đã mất, nâng cao các mảng ngữ pháp khó (mệnh đề quan hệ, bị động, mệnh đề danh từ, đảo ngữ, …)
 • Tập phản xạ nói trong kỹ năng với việc trả lời các câu hỏi speaking Part 1 trong IELTS
 • Thực hành thành thạo viết từ mệnh đề, câu đơn, câu phức đến hoàn thành một academic paragraph, academic essay.

Mô hình lớp học:  1 Trainer – 1 Tutor – 1 PST 

 • Học viên đưa ra những thắc mắc, khó khăn trong việc học và cũng giải quyết những khó khăn đó với giảng viên
 • Luyện nói và viết trực tiếp với giảng viên
 • Chia sẻ kinh nghiệm và bổ sung thêm tài liệu luyện IELTS
 • Tăng thêm kiến thức và bài tập với những học viên thi IELTS gấp
LESSON TOPICS EXAM FOCUS
Orientation Love
 1. Parts of Speech
 2. Speaking
 Lesson 1 Friendship
 1. Parts of Speech
 2. Reading: Multiple Choice Questions
 Lesson 2 Travel
 1. Verb Tenses: Present Tense, Past Tense (Simple, Perfect)
 2. Listening: Form Completion
Lesson 3 Music, Art, Television
 1. Sentence Structure
 2. Writing: Writing a Task 2 opinion essay
Lesson 4 Hobbies
 1. Subject-verb agreement
 2. Speaking: “Like – Dislike” Questions
Lesson 5 Education
 1. Subject-verb agreement
 2. Reading: Completing tables and flow charts
Lesson 6 Sports
 1. Conditional Sentences
 2. Listening: Form Completion
Lesson 7 Technology
 1. Conditional Sentences
 2. Writing: Describing advantages and disadvantages for Task 2
Lesson 8 Hometown
 1. Mid-term Test
 2. Speaking: Description Questions
Lesson 9 Culture
 1. Relative Clause
 2. Reading: Matching headings
Lesson 10 Food & Cooking
 1. Relative Clause
 2. Listening: Matching Information & Completing tables and flow charts
Lesson 11 Society
 1. Comparison
 2. Reading: True /False /Not Given
 3. Writing: Comparing and contrasting charts and graphs for  Task 1
Lesson 12 Shopping & Lifestyle
 1. Comparison
 2. Listening: Note Completion & Multiple Choice Questions
 3. Speaking: “Type of” Questions
Lesson 13 Health
 1. Punctuation, Sentence Connectors
 2. Reading: Yes /No/ Not Given
 3. Writing: Writing a cause and effect essay for Task 2
Lesson 14 Famous People
 1. Listening: Note Completion
 2. Speaking: Describing people
Lesson 15 The natural World
 1. Passive Voice (Present Simple, Past Simple, Present Perfect)
 2. Writing: Describing a process for Task 1
Lesson 16 Events
 1. Final Test
 2. Revision and Extension

Hiện nay ECORP ENGLISH đang có chương trình ưu đãi học phí lên tới 3.500.000đ cho tất cả các lộ trình học, với gói bảo hành 200% học phí nếu không đạt mục tiêu, vui lòng liên hệ hotline 024.62836032 hoặc Facebook chat: http://m.me/tienganhecorp

Lịch khai giảng hàng tháng của ECORP ENGLISH sẽ được cập nhật liên tục ở đây. Các bạn chú ý theo dõi để đăng ký lịch học phù hợp nhất và nhận được các ưu đãi đặc biệt.

Thông tin khóa học

TỔNG QUAN KHÓA FOUNDATION IELTS 4.0+

Đầu vào:  Những người có trình độ Tiếng Anh trung cấp,trên mức cơ bản, những người mới bắt đầu và có mong muốn học IELTS, kỹ năng làm bài chưa tốt và từ vựng còn thiếu.

Đầu ra: 3.5 – 4.0

Thời lượng: 18 buổi trên lớp = 36h (2 buổi/tuần)

Nội dung và giáo trình:

Giáo trình IELTS Foundation được Mr. Philip David Sturgess – Cựu Giám khảo kỳ thi IELTS quốc tế  thiết kế và biên soạn, dựa hơn 10 đầu sách luyện IELTS từ nhà xuất bản nổi tiếng là Cambrige and Longman: Grammar for IELTS, How to make a paragraph, how to make a better sentence, praragraph writing, academic writing, reading select, reading inside 1-4, Cambrige IELTS practice test và các tác giả IELTS nổi tiếng như: Sam McCarter, Mat Clark, Simon… dành riêng cho đầu ra 3.5-4.0. Sau khóa học, học viên có thể học tiếp lên lớp IELTS A với mục tiêu 5.5-6.0 để nâng cao trình độ hoặc thi IELTS (với các bạn cần thi gấp).

IELTS Foundation là khóa học tiền IELTS nhằm xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc, giúp định hình cấu trúc bài thi IELTS và bước đầu xây dựng các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

 • Chữa phát âm chính xác
 • Phát triển, sự dụng từ vựng theo chủ đề
 • Phục hồi các kiến thức đã mất, nâng cao các mảng ngữ pháp khó (mệnh đề quan hệ, bị động, mệnh đề danh từ, đảo ngữ, …)
 • Tập phản xạ nói trong kỹ năng với việc trả lời các câu hỏi speaking Part 1 trong IELTS
 • Thực hành thành thạo viết từ mệnh đề, câu đơn, câu phức đến hoàn thành một academic paragraph, academic essay.

Mô hình lớp học:  1 Trainer – 1 Tutor – 1 PST 

 • Học viên đưa ra những thắc mắc, khó khăn trong việc học và cũng giải quyết những khó khăn đó với giảng viên
 • Luyện nói và viết trực tiếp với giảng viên
 • Chia sẻ kinh nghiệm và bổ sung thêm tài liệu luyện IELTS
 • Tăng thêm kiến thức và bài tập với những học viên thi IELTS gấp
Chi tiết buổi học
LESSON TOPICS EXAM FOCUS
Orientation Love
 1. Parts of Speech
 2. Speaking
 Lesson 1 Friendship
 1. Parts of Speech
 2. Reading: Multiple Choice Questions
 Lesson 2 Travel
 1. Verb Tenses: Present Tense, Past Tense (Simple, Perfect)
 2. Listening: Form Completion
Lesson 3 Music, Art, Television
 1. Sentence Structure
 2. Writing: Writing a Task 2 opinion essay
Lesson 4 Hobbies
 1. Subject-verb agreement
 2. Speaking: “Like – Dislike” Questions
Lesson 5 Education
 1. Subject-verb agreement
 2. Reading: Completing tables and flow charts
Lesson 6 Sports
 1. Conditional Sentences
 2. Listening: Form Completion
Lesson 7 Technology
 1. Conditional Sentences
 2. Writing: Describing advantages and disadvantages for Task 2
Lesson 8 Hometown
 1. Mid-term Test
 2. Speaking: Description Questions
Lesson 9 Culture
 1. Relative Clause
 2. Reading: Matching headings
Lesson 10 Food & Cooking
 1. Relative Clause
 2. Listening: Matching Information & Completing tables and flow charts
Lesson 11 Society
 1. Comparison
 2. Reading: True /False /Not Given
 3. Writing: Comparing and contrasting charts and graphs for  Task 1
Lesson 12 Shopping & Lifestyle
 1. Comparison
 2. Listening: Note Completion & Multiple Choice Questions
 3. Speaking: “Type of” Questions
Lesson 13 Health
 1. Punctuation, Sentence Connectors
 2. Reading: Yes /No/ Not Given
 3. Writing: Writing a cause and effect essay for Task 2
Lesson 14 Famous People
 1. Listening: Note Completion
 2. Speaking: Describing people
Lesson 15 The natural World
 1. Passive Voice (Present Simple, Past Simple, Present Perfect)
 2. Writing: Describing a process for Task 1
Lesson 16 Events
 1. Final Test
 2. Revision and Extension
Lịch khai giảng

Hiện nay ECORP ENGLISH đang có chương trình ưu đãi học phí lên tới 3.500.000đ cho tất cả các lộ trình học, với gói bảo hành 200% học phí nếu không đạt mục tiêu, vui lòng liên hệ hotline 024.62836032 hoặc Facebook chat: http://m.me/tienganhecorp

Lịch khai giảng hàng tháng của ECORP ENGLISH sẽ được cập nhật liên tục ở đây. Các bạn chú ý theo dõi để đăng ký lịch học phù hợp nhất và nhận được các ưu đãi đặc biệt.