fbpx

KHÓA IELTS A 5.0+

TỔNG QUAN KHÓA IELTS A 4.5-5.0+

Đầu vào: 4.0 – 4.5, những người mới bắt đầu và có mong muốn học IELTS, kỹ năng làm bài chưa tốt và từ vựng còn thiếu.

Đầu ra:  4.5 – 5.0

Thời lượng: 26 buổi (20 buổi trên lớp +4 buổi Tutor 1-1 với giảng viên + 2 buổi full – test) = 54h

Nội dung và giáo trình:

Giáo trình Tập tành học IELTS A được biên soạn dựa hơn 10 đầu sách luyện IELTS của Cambridge và các tác giả IELTS nổi tiếng như: Sam McCarter, Mat Clark, Simon… dành riêng cho trình độ 4.0-4.5. Sau khóa học, học viên có thể học tiếp lên lớp IELTS 5.5 để nâng cao trình độ hoặc thi IELTS (với các bạn cần thi gấp).

READING: Học viên sẽ được hướng dẫn cách đọc hiểu bài luận IELTS từ mức độ căn bản, sau sẽ tăng dần độ khó. Đồng thời trong quá trình học, giảng viên cung cấp từ vựng thường xuyên về các chủ đề thường gặp như: Nature, society, study, travelling, science…. để nâng cao khả năng đọc hiểu. Các “tips” về Reading như “Context Clue, Guess the meanings, skimming, scanning” sẽ được dạy để đảm bảo bạn hoàn thành bài đọc IELTS trong 60 phút. Sau khóa học điểm Reading của học viên có thể tăng từ 1.0-1.5 điểm.

LISTENING: Giảng viên sẽ hướng dẫn từng phần trong 4 part của đề thi IELTS. Với level 4.5, học viên sẽ được hướng tới việc trả lời đúng tất cả các câu dễ trong bài IELTS trước, sau đó mới luyện tập các bài nghe mức độ khó.

SPEAKING: Sửa phát âm chính xác cho từng học viên. Mỗi buổi học sẽ bao gồm các chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking như: Study, leisure time, family, film, music… Giảng viên sẽ hướng dẫn cách trả lời cho từng dạng, cách đưa ra idea và bổ sung từ vựng cho từng topic. Bên cạnh đó, học viên sẽ được gửi feedback và tạo cơ hội thường xuyên để được trả lời câu hỏi IELTS trước lớp (điều quan trọng nhất để đạt điểm cao Speaking). Bài tập về nhà sẽ là phần ghi âm để giảng viên chấm và sửa lỗi trực tiếp.

WRITING: Tập trung vào Part 2 IELTS và kỹ năng Brainstorming (kỹ năng mà nhiều học viên đạt 5.5-6.0 vẫn chưa làm thực sự tốt do chưa học bài bản từ đầu). Các template dùng cho cả Task 1 và Task 2 sẽ được dạy để bạn có thể làm quen với cấu trúc và cách viết từng dạng bài nhanh nhất.

CÁC BUỔI TUTOR VỚI GIẢNG VIÊN:

– Học viên đưa ra những thắc mắc, khó khăn trong việc học và cũng giải quyết những khó khăn đó với giảng viên

– Luyện nói và viết trực tiếp với giảng viên

– Chia sẻ kinh nghiệm và bổ sung thêm tài liệu luyện IELTS

– Tăng thêm kiến thức và bài tập với những học viên thi IELTS gấp

 Lesson Skill Topic Content
 Lesson 1SpeakingPersonal Interests
 1.  An overview of the IELTS speaking test.
 2.  Vocabulary on how to talk about hobbies and daily activities
 3.  Expressions about like and dislike
 4. Present simple structures and usages
Lesson 2ListeningSport and Health
 1. Introduction to IELTS: Listening test
 2. Vocabulary and structure on the topic
Lesson 3WritingTask 1
 1. Overview: Introduction to six types of question
 2. Structure of a task 1 essay
 3. Verbs describing trend
 4. Writing introduction paragraph
Lesson 4ReadingHealthy Lifestyle
 1. Overview: Choosing key words skill
 2. Fact vs Opinion: True/False/Not given and Yes/No/Not given questions
 3. Vocabulary and structure on the topic
Lesson 5Tutorial 1
 1. Students check and correct face to face with teacher
Lesson 6SpeakingHealthy Eating
 1. Comparative structures
 2. Language of comparing and contrasting
 3. Vocabulary on food and eating activities
Lesson 7ListeningTravelling
 1. Section 1: Completion questions
 2. Prediction of the answers
 3. Vocabulary and structure on the topic
Lesson 8WritingTask 1
 1. Adverbs describing degree of changes
 2. Practicing comparative structures and verb tenses
 3. Writing overview paragraph
Lesson 9ReadingEnvironment
 1. Guessing unknown vocabulary skill: Skimming skill
 2. Summary completion
 3. Vocabulary and structure on the topic
Lesson 10Tutorial 2
 1. Students check and correct face to face with teacher
Lesson 11SpeakingDescribing places
 1. An overview of IELTS speaking part 2
 2. Grammar: Past Simple
 3. Vocabulary and structures used for talking about geographical positions.
 4. Adjectives and adverbs to describe a place: Descriptive techniques.
Lesson 12ListeningArt and Culture
 1. Section 2 – Multiple choice questions
 2. Identifying keywords
 3. Vocabulary and structure on the topic
Lesson 13WritingTask 2
 1. Introduction to Writing task 2
 2. Structure of a task 2 essay
 3. Steps to do: Making writing outline
 4. Writing introduction and conclusion paragraph
Lesson 14ReadingLanguage & Music
 1. Practicing skimming skill
 2. Matching paragraph headings
 3. Vocabulary and structure on the topic
Lesson 15Midterm test
Lesson 16SpeakingUrban Problems
 1. An overview of IELTS speaking part 3
 2. Language of comparing and contrasting as well as describing problems and solutions
 3. Vocabulary about issues in different aspects of city life.
Lesson 17ListeningGlobal issues
 1. Section 3: Multiple choice (continue)
 2. Labeling: Recognising sign posts
 3. Vocabulary and structure on the topic
Lesson 18WritingTask 2 – Advantages and Disadvantages
 1. Introduction to Advantages and Disadvantages essay
 2. Vocabulary and structures on advantages and disadvantages
 3. Linking words: Writing body paragraphs
Lesson 19ReadingHuman being
 1. Scanning skill
 2. Multiple choice questions
 3. Vocabulary and structure on the topic
Lesson 20Tutorial 3
 1. Students check and correct face to face with teacher
Lesson 21SpeakingDescribing people
 1. Past simple structures and usages.
 2. Descriptive adjectives and adverbs used to describe people
 3. Practice descriptive techniques.
Lesson 22ListeningEducation
 1. Section 4
 2. Paraphrasing
 3. Vocabulary and structure on the topic
Lesson 23WritingTask 2 – Argumentative essay
 1. Introduction to Argumentative essay
 2. Vocabulary and structures expressing opinions
 3. Sequencing words
 4. Writing body paragraphs
Lesson 24ReadingRenewable energy
 1. Practicing scanning skill
 2. Matching information and matching features questions
 3. Vocabulary and structure on the topic
Lesson 25Final test
Lesson 26Tutorial 4
 1. ReviewStudents check and correct face to face with teacher

Hiện nay ECORP ENGLISH đang có chương trình ưu đãi học phí lên tới 3.500.000đ cho tất cả các lộ trình học, với gói bảo hành 200% học phí nếu không đạt mục tiêu, vui lòng liên hệ hotline 024.62836032 hoặc Facebook chat: http://m.me/tienganhecorp

Lịch khai giảng hàng tháng của ECORP ENGLISH sẽ được cập nhật liên tục ở đây. Các bạn chú ý theo dõi để đăng ký lịch học phù hợp nhất và nhận được các ưu đãi đặc biệt.

+ Thông tin khóa học

TỔNG QUAN KHÓA IELTS A 4.5-5.0+

Đầu vào: 4.0 – 4.5, những người mới bắt đầu và có mong muốn học IELTS, kỹ năng làm bài chưa tốt và từ vựng còn thiếu.

Đầu ra:  4.5 – 5.0

Thời lượng: 26 buổi (20 buổi trên lớp +4 buổi Tutor 1-1 với giảng viên + 2 buổi full – test) = 54h

Nội dung và giáo trình:

Giáo trình Tập tành học IELTS A được biên soạn dựa hơn 10 đầu sách luyện IELTS của Cambridge và các tác giả IELTS nổi tiếng như: Sam McCarter, Mat Clark, Simon… dành riêng cho trình độ 4.0-4.5. Sau khóa học, học viên có thể học tiếp lên lớp IELTS 5.5 để nâng cao trình độ hoặc thi IELTS (với các bạn cần thi gấp).

READING: Học viên sẽ được hướng dẫn cách đọc hiểu bài luận IELTS từ mức độ căn bản, sau sẽ tăng dần độ khó. Đồng thời trong quá trình học, giảng viên cung cấp từ vựng thường xuyên về các chủ đề thường gặp như: Nature, society, study, travelling, science…. để nâng cao khả năng đọc hiểu. Các “tips” về Reading như “Context Clue, Guess the meanings, skimming, scanning” sẽ được dạy để đảm bảo bạn hoàn thành bài đọc IELTS trong 60 phút. Sau khóa học điểm Reading của học viên có thể tăng từ 1.0-1.5 điểm.

LISTENING: Giảng viên sẽ hướng dẫn từng phần trong 4 part của đề thi IELTS. Với level 4.5, học viên sẽ được hướng tới việc trả lời đúng tất cả các câu dễ trong bài IELTS trước, sau đó mới luyện tập các bài nghe mức độ khó.

SPEAKING: Sửa phát âm chính xác cho từng học viên. Mỗi buổi học sẽ bao gồm các chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking như: Study, leisure time, family, film, music… Giảng viên sẽ hướng dẫn cách trả lời cho từng dạng, cách đưa ra idea và bổ sung từ vựng cho từng topic. Bên cạnh đó, học viên sẽ được gửi feedback và tạo cơ hội thường xuyên để được trả lời câu hỏi IELTS trước lớp (điều quan trọng nhất để đạt điểm cao Speaking). Bài tập về nhà sẽ là phần ghi âm để giảng viên chấm và sửa lỗi trực tiếp.

WRITING: Tập trung vào Part 2 IELTS và kỹ năng Brainstorming (kỹ năng mà nhiều học viên đạt 5.5-6.0 vẫn chưa làm thực sự tốt do chưa học bài bản từ đầu). Các template dùng cho cả Task 1 và Task 2 sẽ được dạy để bạn có thể làm quen với cấu trúc và cách viết từng dạng bài nhanh nhất.

CÁC BUỔI TUTOR VỚI GIẢNG VIÊN:

– Học viên đưa ra những thắc mắc, khó khăn trong việc học và cũng giải quyết những khó khăn đó với giảng viên

– Luyện nói và viết trực tiếp với giảng viên

– Chia sẻ kinh nghiệm và bổ sung thêm tài liệu luyện IELTS

– Tăng thêm kiến thức và bài tập với những học viên thi IELTS gấp

+ Chi tiết buổi học
 Lesson Skill Topic Content
 Lesson 1SpeakingPersonal Interests
 1.  An overview of the IELTS speaking test.
 2.  Vocabulary on how to talk about hobbies and daily activities
 3.  Expressions about like and dislike
 4. Present simple structures and usages
Lesson 2ListeningSport and Health
 1. Introduction to IELTS: Listening test
 2. Vocabulary and structure on the topic
Lesson 3WritingTask 1
 1. Overview: Introduction to six types of question
 2. Structure of a task 1 essay
 3. Verbs describing trend
 4. Writing introduction paragraph
Lesson 4ReadingHealthy Lifestyle
 1. Overview: Choosing key words skill
 2. Fact vs Opinion: True/False/Not given and Yes/No/Not given questions
 3. Vocabulary and structure on the topic
Lesson 5Tutorial 1
 1. Students check and correct face to face with teacher
Lesson 6SpeakingHealthy Eating
 1. Comparative structures
 2. Language of comparing and contrasting
 3. Vocabulary on food and eating activities
Lesson 7ListeningTravelling
 1. Section 1: Completion questions
 2. Prediction of the answers
 3. Vocabulary and structure on the topic
Lesson 8WritingTask 1
 1. Adverbs describing degree of changes
 2. Practicing comparative structures and verb tenses
 3. Writing overview paragraph
Lesson 9ReadingEnvironment
 1. Guessing unknown vocabulary skill: Skimming skill
 2. Summary completion
 3. Vocabulary and structure on the topic
Lesson 10Tutorial 2
 1. Students check and correct face to face with teacher
Lesson 11SpeakingDescribing places
 1. An overview of IELTS speaking part 2
 2. Grammar: Past Simple
 3. Vocabulary and structures used for talking about geographical positions.
 4. Adjectives and adverbs to describe a place: Descriptive techniques.
Lesson 12ListeningArt and Culture
 1. Section 2 – Multiple choice questions
 2. Identifying keywords
 3. Vocabulary and structure on the topic
Lesson 13WritingTask 2
 1. Introduction to Writing task 2
 2. Structure of a task 2 essay
 3. Steps to do: Making writing outline
 4. Writing introduction and conclusion paragraph
Lesson 14ReadingLanguage & Music
 1. Practicing skimming skill
 2. Matching paragraph headings
 3. Vocabulary and structure on the topic
Lesson 15Midterm test
Lesson 16SpeakingUrban Problems
 1. An overview of IELTS speaking part 3
 2. Language of comparing and contrasting as well as describing problems and solutions
 3. Vocabulary about issues in different aspects of city life.
Lesson 17ListeningGlobal issues
 1. Section 3: Multiple choice (continue)
 2. Labeling: Recognising sign posts
 3. Vocabulary and structure on the topic
Lesson 18WritingTask 2 – Advantages and Disadvantages
 1. Introduction to Advantages and Disadvantages essay
 2. Vocabulary and structures on advantages and disadvantages
 3. Linking words: Writing body paragraphs
Lesson 19ReadingHuman being
 1. Scanning skill
 2. Multiple choice questions
 3. Vocabulary and structure on the topic
Lesson 20Tutorial 3
 1. Students check and correct face to face with teacher
Lesson 21SpeakingDescribing people
 1. Past simple structures and usages.
 2. Descriptive adjectives and adverbs used to describe people
 3. Practice descriptive techniques.
Lesson 22ListeningEducation
 1. Section 4
 2. Paraphrasing
 3. Vocabulary and structure on the topic
Lesson 23WritingTask 2 – Argumentative essay
 1. Introduction to Argumentative essay
 2. Vocabulary and structures expressing opinions
 3. Sequencing words
 4. Writing body paragraphs
Lesson 24ReadingRenewable energy
 1. Practicing scanning skill
 2. Matching information and matching features questions
 3. Vocabulary and structure on the topic
Lesson 25Final test
Lesson 26Tutorial 4
 1. ReviewStudents check and correct face to face with teacher
+ Lịch khai giảng

Hiện nay ECORP ENGLISH đang có chương trình ưu đãi học phí lên tới 3.500.000đ cho tất cả các lộ trình học, với gói bảo hành 200% học phí nếu không đạt mục tiêu, vui lòng liên hệ hotline 024.62836032 hoặc Facebook chat: http://m.me/tienganhecorp

Lịch khai giảng hàng tháng của ECORP ENGLISH sẽ được cập nhật liên tục ở đây. Các bạn chú ý theo dõi để đăng ký lịch học phù hợp nhất và nhận được các ưu đãi đặc biệt.