Tổ chức Giáo dục Quốc tế ECORP là đơn vị đào tạo Tiếng anh Giao tiếp đầu tiên ở Việt Nam cấp chứng chỉ quốc tế Singapore với 100% giáo viên bản ngữ. Trực thuộc sở giáo dục đào tạo, Tổ chức Giáo dục Quốc tế ECORP là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực ứng dụng kiến thức kích thích não bộ từ Singapore học tiếng Anh cho trẻ em và người lớn tại Việt Nam.

Nếu bạn đang mong muốn học tiếng Anh giao tiếp, Trường ECORP ENGLISH gửi bạn tham khảo lịch khai giảng các cơ sở để các bạn cập nhật thông tin.