Những cách hay để sử dụng từ “like” trong tiếng anh

Từ “Like” khiến phần lớn người học tiếng Anh bối rối vì không chỉ có một nghĩa. “Like” có thể đóng vai trò động từ, tính từ, danh từ, giới từ, thán từ… với nghĩa khác nhau. Hôm nay Ecorp chia sẻ 10 cách dùng thông dụng của từ này. 1. What does she like?