cấu trúc ngữ pháp một câu trong tiếng anh

Cấu trúc ngữ pháp quan trọng của một câu trong tiếng Anh

Ecorp giới thiệu cho các bạn cấu trúc ngữ pháp của một câu tiếng Anh hoàn chỉnh. Các thành phần câu giúp bạn dễ hình dung tránh nhầm lẫn. CÁC CẤU TRÚC NGỮ PHÁP CỦA MỘT CÂU TIẾNG ANH HOÀN CHỈNH Trước khi đi vào các cấu trúc ngữ pháp trong câu, chúng ta cần ghi