Thuyết trình tiếng Anh hiệu quả với các cấu trúc ngữ pháp ”xuất thần”

Trong học tập và công việc, sẽ có không ít lần bạn phải thuyết trình về một đề tài nào đó trước nhiều người. Muốn thuyết trình bằng tiếng Anh đạt hiệu quả cao, bạn nhất định phải biết những cấu trúc ngữ pháp chuyên dụng cho thuyết trình. Bài viết hôm nay sẽ hướng