những cấu trúc so sánh đặc biệt trong tiếng anh

Cấu trúc so sánh đặc biệt trong tiếng anh

Cấu trúc so sánh là một cấu trúc ngữ pháp khá quen thuộc trong đề thi. Ngoài những cấu trúc thông thường, những dạng đặc biệt này sẽ giúp bạn làm bài thi tốt hơn. Hãy cùng Ecorp xem những cấu trúc so sánh đặc biệt dưới đây: 1. So sánh dạng gấp nhiều lần (Multiple Numbers Comparison) S + V