Từ vựng tiếng anh chuyên ngành về điện hữu ích cuộc sống

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành điện rất quen thuộc được sử dựng nhiều đời sông. Tuy nhiên nó có rất nhiều thuật ngữ chuyên môn bạn chưa biết. Bỏ túi ngay những từ vựng thông dụng này để dùng khi giao tiếp và phục vụ công việc, trong cuộc sống hàng ngày. Accesssories : phụ