Những thành ngữ tiếng Anh thú vị về kỳ nghỉ giúp bạn tự tin vi vu mọi nơi

Nếu muốn có môt kỳ nghỉ thú vị nhất định bạn phải bỏ túi những mẫu câu tiếng anh thông dụng. Bạn hãy dùng những thành ngữ tiếng anh ” Book in advance” hoặc “line something up” đều nói về sự chuẩn bị, việc này khiến cách nói của bạn bạn không hề nhàm chán