Bài 6: Học từ vựng tiếng Anh chủ đề nhà hàng và ẩm thực Việt (phần 1)

Trong bài học ngày hôm nay, Ecorp sẽ tổng hợp những từ vựng chủ đề ẩm thực và những từ vựng xoay quanh nhà hàng. Bạn đã biết hết những từ vựng dưới đây chưa? Từ vựng tiếng Anh chủ đề nhà hàng Dinner service restaurant (n): Nhà hàng phục vụ bữa tối Waiter (n):