Động từ tiếng Anh

Động từ tiếng Anh: Cách phân loại và mẹo chia động từ đơn giản

Bạn vẫn hay nghĩ rằng mình hiểu rõ về động từ tiếng Anh. Nhưng rất tiếc, thật ra vẫn có nhiều điều bạn chắc chắn không biết nhé! Và trong bài học này, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về những điều này thôi. Động từ là từ dùng để diễn tả hành động