Vân Anh – “Chị” phó phòng trẻ, tài năng và tràn đầy năng lượng

Cốt lõi trong sự phát triển của Ecorp là những con người tài năng, không ngừng vươn đến đích đến thành công và tạo thành câu chuyện truyền cảm hứng cho cả đội ngũ nhân viên. Tiếp tục với năm 2020 tràn đầy nhiệt huyết, câu chuyện của Dương Thị Vân Anh – vừa là

Giúp đỡ

Trong Thế Chiến II, một gia đình Do Thái bị bức hại, người con trai cả và trai út chia nhau ra đi tìm người giúp đỡ. Người con trai cả đi tìm người từng giúp đỡ mình, người con trai út cậy đến những người bản thân từng được anh ta giúp đỡ. Kết