Tổng hợp các đàm thoại tiếng Anh quan trọng buộc phải biết khi sử dụng tiếng Anh.

Đập tan “ngượng ngùng” trong những cuộc hội thoại trong văn phòng hay những cuộc gặp gỡ đối tác với các bài nghe tiếng Anh đàm thoại hàng ngày! Các cuộc hội thoại tiếng Anh trong văn phòng là điều không thể tránh khỏi. Sẽ như thế nào nếu bạn không quen với các tình