Đánh giá năng lực tiếng Anh qua giao tiếp, bất cập hay lợi thế?

Nhận thức được tầm quan trọng của giao tiếp trong tiếng Anh, mới đây, đại diện bộ GD&DT cho biết sẽ đánh giá tiếng Anh theo kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để đảm bảo đánh giá đủ kiến thức của học sinh. Theo đó, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được bộ