Diễn đạt tốt hơn với 13 cụm từ chỉ cảm xúc trong tiếng Anh

Những tính từ diễn đạt tình cảm như “happy”, “sad”, “confused”… tuy rất quen thuộc với người học tiếng Anh nhưng dường như bấy nhiêu vẫn chưa đủ để mô tả tâm trạng của con người. 13 cụm từ chỉ cảm xúc dưới đây, Ecorp English không chỉ giúp mở rộng vốn từ mà còn