Mẹo đọc số tiền trong tiếng anh cực nhanh và đơn giản

Mẹo đọc số tiền trong tiếng anh cực nhanh và đơn giản

Nói về số tiền trong tiếng Anh rấ đơn giản nhưng nhiều bạn vẫn nói nhầm. Và nói nhầm tiền trong tiếng Anh đôi khi sẽ khiến bạn thua thiệt và hiểu nhầm. Hôm nay Ecorp sẽ hướng dẫn các bạn một số từng vựng cân thiết, cũng như những đơn vị tiền tệ phổ