Ecorp English chính thức trở thành đối tác chiến lược của Học viện Ngân hàng (khoa QTKD)

Sáng ngày 19 tháng 01 năm 2019, tại sân toà nhà D3 Học viện Ngân hàng đã diễn ra thành công Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa khoa Quản trị Kinh doanh  (Khoa QTKD) và Hệ thống Giáo dục Quốc tế Ecorp English. Lễ ký kết hợp tác diễn ra hết sức thành công