động từ khuyết thiếu 2

Động từ khuyết thiếu (Modal Verb) – Phần 2

Bài viết sau sẽ chỉ ra tất tần tật những cách dùng của động từ khuyết thiếu trong Tiếng Anh. Động từ khuyết thiếu là loại động từ đặc biệt chỉ đi kèm và có chức năng bổ trợ cho động từ chính trong câu chứ không đứng một mình như động từ thông thường.

động từ khuyết thiếu

Động từ khuyết thiếu (Modal Verb) – Phần 1

Bài viết sau sẽ chỉ ra tất tần tật những cách dùng của động từ khuyết thiếu trong Tiếng Anh. Động từ khuyết thiếu là loại động từ đặc biệt chỉ đi kèm và có chức năng bổ trợ cho động từ chính trong câu chứ không đứng một mình như động từ thông thường.