Chị Giang Ơi chia sẻ mẹo học tiếng Anh

Những người nổi tiếng chia sẻ về mẹo học tiếng Anh (Toàn Shinoda, Giang ơi, Cờ-rít,…)

Ecorp khá chắc là nhiều bạn rất muốn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để tự học tiếng Anh và nâng trình độ của bản thân lên phải không? Nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Phải làm gì? Học như thế nào? Và quan trọng là tham khảo ý kiến của Ai? Do đó,