Giải pháp khắc phục những khó khăn khi học tiếng Anh cho người đã đi làm

Người đã đi làm thường không có nhiều thời gian cho việc học. Dù đôi khi họ hiểu rằng tiếng Anh là một công cụ vô cùng quan trọng. Thế nhưng, công việc, gia đình đôi khi đã chiếm hết quỹ thời gian. Với những khó khăn chồng chất như vậy, liệu những người đã