Tổng hợp website người tự học tiếng Anh không thể bỏ qua

I. Các trang check lỗi. 1. Check lỗi collocations online: http://www.freecollocation.com 2. Check lỗi ngữ pháp, chính tả online: www.grammarly.com 3. Check lỗi sử dụng cụm từ/câu đúng (ngữ cảnh): https://ludwig.guru 4. Check lỗi đọc hiểu nhanh: http://www.freereadingtest.com & http://www.readingsoft.com II. Các trang, app luyện nghe. 1. Luyện nghe online: www.esllounge.com & www.eslfasts.com & www.5minuteenglish.com 2. Luyện nghe thực tế: http://www.elllo.org 3. Luyện nghe podcasts online: https://teacherluke.co.uk; 4.

Nắm rõ 4 điều này sẽ giúp bạn tự học tiếng anh giao tiếp miễn phí thành công

Để học tiếng anh giao tiếp thành công bạn cần phải nắm rõ những nguyên tắc học cũng như cách học sao cho phù hợp. Đặc biệt đây là cách học hoàn toàn miễn phí mà bạn có thể học ngay ở ngoài thực tế, giúp kết quả học hiệu quả hơn. Điều đầu tiên: