Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chỉ tính cách con người từ A đến Z (phần 1)

Học từ vựng theo chủ đề là một trong những cách vừa tiết kiệm thời gian, công sức lại cho hiệu quả tốt nhất. Hôm nay, ECorp English sẽ giúp các bạn ghi nhớ ngay 50 từ vựng về tính cách con người từ A đến Z nhé! A above-board /ə’bʌv’bɔ:d/: thẳng thắn, không che đậy, không