Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ECORP với Học viện nông nghiệp (khoa Kinh tế & PTNT)

Ngày 23/3/2019, tại sân văn hóa sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) đã diễn ra thành công Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa khoa Kinh Tế và Phát triển nông thôn (Học viện nông nghiệp) với Hệ thống Giáo dục Quốc tế Ecorp English. Lễ ký kết hợp tác chiến lược lần này