Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ECORP với Đại học Xây dựng Hà Nội (NUCE)

Ngày 27/11/2020, tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội (NUCE) đã diễn ra thành công Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng (ĐH Xây dựng) với Hệ thống Giáo dục Quốc tế Ecorp English. Lễ ký kết hợp tác chiến lược lần này chứng tỏ sự tín nhiệm