cải thiện khả năng nghe tiếng anh

Làm thế nào để thực sự cải thiện khả năng nghe tiếng Anh?

Đã bao giờ bạn cảm thấy bế tắc khi nghe tiếng Anh, có thể do người bản ngữ nói nhanh, có thể do cấu trúc phức tạp, có thể do từ vựng chưa gặp bao giờ khiến bạn cứ quay cuồng trong tuyệt vọng “câm điếc” tiếng Anh. Liệu bạn đã có phương pháp đúng