Nghe hiểu tốt tiếng Anh 1

Nghe hiểu tốt tiếng Anh nhưng không nói được – nguyên nhân là gì?

Tôi đã từng tiếp xúc với nhiều học viên mắc một “căn bênh” rất kì lạ. Họ có thể nghe hiểu tốt tiếng Anh, nhưng lại không thể giao tiếp nói chuyện được. Đó là một sự thật mà người Việt Nam đang gặp phải rất nhiều. Bạn sẽ thấy điều này thật vô lý vì tại