5 bộ phim tài liệu tiếng Anh hay nhất trên netflix

5 bộ phim tài liệu tiếng Anh hay nhất trên Netflix giúp bạn vừa xem vừa học

Phim tài liệu là một trong những cách mạnh mẽ nhất để truyền đạt các bài học và thông điệp xã hội đến khán giả, qua đó những người trẻ tuổi có thể tìm hiểu về các khía cạnh văn hóa và xã hội của các quốc gia khác nhau trên thế giới. Bên cạnh