Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác độc quyền giữa ECORP với trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Sáng ngày 09/11/2020, tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã diễn ra thành công Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác độc quyền giữa trường với Hệ thống Giáo dục Quốc tế Ecorp English. Buổi lễ ký kết có sự tham gia của Ông Đào Đức Dũng Tổng Giám đốc