Tổng hợp website người tự học tiếng Anh không thể bỏ qua

I. Các trang check lỗi. 1. Check lỗi collocations online: http://www.freecollocation.com 2. Check lỗi ngữ pháp, chính tả online: www.grammarly.com 3. Check lỗi sử dụng cụm từ/câu đúng (ngữ cảnh): https://ludwig.guru 4. Check lỗi đọc hiểu nhanh: http://www.freereadingtest.com & http://www.readingsoft.com II. Các trang, app luyện nghe. 1. Luyện nghe online: www.esllounge.com & www.eslfasts.com & www.5minuteenglish.com 2. Luyện nghe thực tế: http://www.elllo.org 3. Luyện nghe podcasts online: https://teacherluke.co.uk; 4.