Học tiếng Anh bằng cảm xúc 1

Ecorp English và nghệ thuật ứng dụng cảm xúc trong việc học tiếng Anh

Có thể nói những phương pháp học tiếng Anh kinh điển thường không còn hiệu quả. Bạn đã từng học thuộc lòng tiếng Anh, nhưng chỉ một thời gian sau bạn đã quên. Bạn đã thử vận dụng làm bài tập thật nhiều, nhưng bạn không thể giao tiếp và phát âm chuẩn được,… Vậy