Phát âm chuẩn Tây chỉ trong 3 tháng bằng 5 phương pháp cực đơn giản.

Nếu muốn xoá tan phát âm chuẩn Tây một cách nhẹ nhàng và hiệu quả, bạn có thể thử 5 phương pháp miễn phí dưới đây theo gợi ý của Ecorp English. 1. Để phát âm chuẩn: Đọc thật to theo băng tiếng Anh và ghi âm lại Hãy nghe một video nói tiếng Anh