MỆNH ĐỀ THỜI GIAN

Mệnh đề trạng từ chỉ thời gian (Adverbial clauses of time)

Mệnh đề trạng từ chỉ thời gian là một trong những kiến thức tầm trung mà bạn, nếu muốn đạt đến trình độ sử dụng và giao tiếp tiếng Anh thành thạo, thì nên nắm thất chắc kiến thức này cho bản thân nhé! Lời nói đầu: Càng học tiếng Anh thì bạn càng phải