Nghệ thuật giao tiếp tiếng Anh với đối tác

Các công ty đa quốc gia đầu tư vào Việt Nam ngày càng nhiều, vì thế chắc chắn đến một lúc nào đó bạn phải sử dụng tiếng Anh để làm việc với đồng nghiệp hay đối tác nước ngoài. Những câu giao tiếp đơn giản dường như sẽ làm cho cách làm việc của