đại từ tiếng anh

TỔNG QUAN VỀ ĐẠI TỪ TRONG TIẾNG ANH

Đại từ là một trong những kiến thức quan trọng bậc nhất của ngữ pháp tiếng Anh. Bởi trong phần lớn trường hợp, đại từ là thành phần quan trọng để hình thành nên câu, đoạn văn,… Khi “nắm lòng” phần ngữ pháp này, bạn chắc chắn sẽ tiến những bước vững chắc lên các