Những lý do “tiến thoái lưỡng nan” khiến bạn vẫn không thể nghe nói được như người bản ngữ

Nhiều bạn luôn thắc mắc tại sao mình cố gắng nhiều vẫn không thể nghe nói như người nước ngoài. Sở dĩ bạn không thể đạt được thành công vì nhiều lý do. Nhưng có lẽ những nguyên nhân dưới đây đã tác động một phần khá lớn đến hiệu quả học tập của bạn!