Cách nói khác nhau của “Nice to meet you” khiến bạn gây ấn tượng ngay lần đầu gặp gỡ

Trong tiếng Anh, khi giao tiếp với ngừoi lần đầu tiên gặp mặt chúng ta hay nói “Hello, nice to meet you” (Xin chào, rất vui được gặp bạn). Đây là mẫu câu hay được dùng khá phổ biến khi giao tiếp tiếng Anh. Tuy nhiên để giúp chúng ta gây ấn tượng mạnh hơn